ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แอปพลิเคชั่นคู่มือสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ประเทศญี่ปุ่น RSS