ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน RSS

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน " คลิ๊ก"