โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น (7 พฤษภาคม 25563)

 

     วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่ ต้นยางนา ไม้ตะเคียน และต้นสักทอง  ปลูกบริเวณ ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ 5 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ  รวมจำนวน  ๖๓ ต้น พร้อมนี้ได้มอบหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๕ ชิ้น