รองอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี และนายจำนงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว ร่วมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี โดยมีพล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานคณะฯ