ประเด็น การตรวจสัญชาติ/การจ้างแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ขอเชิญรับฟังย้อนหลัง นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น การตรวจสัญชาติ/การจ้างแรงงานต่าวด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ในรายการ จส.100 ออกอากาศวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 12.15 น.