แผนการจัดตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ หน่วยงาน สถานที่จัดงาน URL
29-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 30-06-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าคลังพลาซ่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา เบอร์ติดต่อ 044-355-266-7 ต่อ 102
23-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 24-06-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 077-355-422-3 ต่อ 12
16-06-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 17-06-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-112-744-6
21-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 22-04-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์ติดต่อ 074-314-845
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าเซียรังสิต จ.ปทุมธานี เบอร์ติดต่อ 02-567-4107
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง เบอร์ติดต่อ 054-265-052 ต่อ 19
17-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 16:00 น. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2)