แผนการจัดการนัดพบแรงงาน ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน
02-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 02-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ณ หอกิติคุณ เบอร์ติดต่อ 055-514-569 ต่อ16
06-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 06-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เบอร์ติดต่อ 042-613-037
07-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 07-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร ห้างสรรพสินค้าแฮปปี้พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เบอร์ติดต่อ 056-612-834 ต่อ16
09-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เบอร์ติดต่อ 02-910-0944
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย เบอร์ติดต่อ 055-610-218-9
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ เบอร์ติดต่อ 044-666-538
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด เบอร์ติดต่อ 039-530-840-1
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เบอร์ติดต่อ 054-887-264
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ชั้น M สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) เบอร์ติดต่อ 02-422-3916-9 ต่อ 117
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เบอร์ติดต่อ 053-152-051-4 ต่อ 313
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก อาคารอเนกประสงค์ มหาลัยนเรศวร เบอร์ติดต่อ 055-283-045-6 ต่อ 110
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ห้างสรรพสินค้านราไฮเปอร์มาร์ท เบอร์ติดต่อ 054-716-075-6 ต่อ 20
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 23-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาโคกกลอย เบอร์ติดต่อ 076-460-671 ต่อ 14
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานครสวรรค์ เบอร์ต่อติด 056-257-036
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 15-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ เบอร์ติดต่อ 02-422-3916-9 ต่อ 117
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ติดต่อ 045-614-124 ต่อ 108
15-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 15-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพ เบอร์ติดต่อสอบถาม 02-223-2684-5
20-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 20-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ห้างสรรพสินค้าอัศวรรณคอมเพล็กซ์ 2 เบอรติดต่อ 042-412-860-1 ต่อ 21
21-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากาญจนบุรี เบอร์ติดต่อ 034-561-315 ต่อ 104
21-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 21-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล เบอร์ติดต่อ 074-722-512-3
 1 2 3 >  Last ›