นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
10-02-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 10-02-2017 เวลา 17:00 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กทม.
14-02-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 14-02-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(หน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
16-02-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 16-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลาประชาคม เบอร์ติดต่อ042-812-595
22-02-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 22-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เบอร์โทรศัพท์ 02-509-7944
06-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 17:00 น. CU JOB &EDUCATION FAIR สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เบอร์ติดต่อ 02-2118167
07-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 06-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เบอร์ติดต่อ 036-420-365 ต่อ 16
14-03-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ชั้น 2 บิ๊กซี นวนคร จ.ปทุมธานี /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 0-2567-4107
14-03-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
14-03-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
17-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 16:00 น. Rayong Jobs & Career Expo 2017 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง เบอร์ติดต่อ 038-694-026
22-03-2017 เวลา 13:00 น. ถึง 22-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง 5101A และ 5102A อาคาร 5A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 076-219-660-1ต่อ 12
23-03-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 24-03-2017 เวลา 16:30 น. ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นนทบุรี เบอร์ติดต่อ 02-580-9276 ต่อ 13-15
29-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 29-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณโดมวิทยาลัยเทคฉะเชิงเทรา /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 038-514-842
31-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 31-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 038-514-842
31-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 31-03-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม (อาคารวัฒนธรรม) อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 034 -714342-3 ต่อ 106
01-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 01-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารพลศึกษา ม.มหาสารคาม /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 043-971-320-1
05-04-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 05-04-2017 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี เบอร์ติดต่อ 077-355-422-3 ต่อ 25
11-04-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 11-04-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครคศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช /ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด เบอร์ 075-348003