นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 18-03-2017 เวลา 16:00 น. Rayong Jobs & cCareer Expo 2017 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง Star Center (ตึกใหม่ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง เบอร์ติดต่อ 038-694-026
23-03-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 24-03-2017 เวลา 16:30 น. ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นนทบุรี เบอร์ติดต่อ 02-580-9276 ต่อ 13-15
14-03-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
06-03-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 09-03-2017 เวลา 17:00 น. CU JOB &EDUCATION FAIR สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน เบอร์ติดต่อ 02-2118167
16-02-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 16-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลาประชาคม เบอร์ติดต่อ042-812-595
22-02-2017 เวลา 08:30 น. ถึง 22-02-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เบอร์โทรศัพท์ 02-509-7944
14-03-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 14-03-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น M (สายใต้ใหม่) ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.
10-02-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 10-02-2017 เวลา 17:00 น. นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2560 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กทม.
14-02-2017 เวลา 09:00 น. ถึง 14-02-2017 เวลา 15:00 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช(หน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช