• Web link เว็บลิงค์
  • Information บริการข้อมูล
  • complain ช่องทางร้องเรียน
  • Q&A ถาม-ตอบ
  • FAQ คำถามที่พบบ่อย
  • Download ดาวน์โหลด
  • Job ONE ระบบสารสนเทศกรมฯ
  • Library ห้องสมุดกรม

แรงงานไทยไปต่างประเทศ

TOEA

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ

อ่านต่อ

แรงงานต่างด้าว

Working of Foreign

พิจารณาอนุญาต และดูแลเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

อ่านต่อ

กองทุนฯ ต่างด้าว

ตลาดนัดแรงงาน

บริหารเกี่ยวกับการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

อ่านต่อ

คนหางาน งานหาคน

DOE JOB

ค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงาน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระวังบุคคลอันตรายต่อคนหางาน มีพฤติกรรมชักชวนให้ลักลอบไปทำงานมาเลย์ แต่ไปแล้วไม่มีงานทำหรือทำแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง ระวังบุคคลอันตรายต่อคนหางาน มีพฤติกรรมชักชวนให้ลักลอบไปทำงานมาเลย์ แต่ไปแล้วไม่มีงานทำหรือทำแล้วไม่ได วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557 กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศมาเลเชีย ไม่ให้หลงเชื่อสาย/นายหน้าจัดหางานเพื่อนที่ชักชวน...
เตือน!! หญิงไทยลักลอบทำงานนวดในตุรกี เสี่ยงถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง เตือน!! หญิงไทยลักลอบทำงานนวดในตุรกี เสี่ยงถูกหลอกลวงหรือถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557 กรมการจัดหางาน เตือนสตรีที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานประเภทนวดแผนไทยในประเทศตุรกี อย่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงาน เนื่องจากท
ความคืบหน้าในการช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ประสบปัญหาจากการทำงานหรือฝึกงานในสิงคโปร์ ความคืบหน้าในการช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่ประสบปัญหาจากการทำงานหรือฝึกงานในสิงคโปร์ วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557 กรมการจัดหางาน ได้ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยที่เดินทางไปทำงานหรือฝึกงานในสิงคโปร์ แล้วประสบปัญหามีการปลอมแปลงเอกสารก...
ร่วมพิธีตักบาตรและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ร่วมพิธีตักบาตรและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ วันอังคาร, 22 กรกฎาคม 2557 กรมการจัดหางาน ร่วมพิธีตักบาตรและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2557 ณ...

ติดต่อกรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

  • สายด่วน : 1694

ช่องทางติดต่อกรม

ติดต่อกรมทาง Social Networks
คุณอยู่ที่: Home หน้าหลัก