• Web link เว็บลิงค์
  • Information บริการข้อมูล
  • complain ช่องทางร้องเรียน
  • Q&A ถาม-ตอบ
  • FAQ คำถามที่พบบ่อย
  • Download ดาวน์โหลด
  • Job ONE ระบบสารสนเทศกรมฯ
  • Library ห้องสมุดกรม

แรงงานไทยไปต่างประเทศ

TOEA

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ

อ่านต่อ

แรงงานต่างด้าว

Working of Foreign

พิจารณาอนุญาต และดูแลเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว

อ่านต่อ

กองทุนฯ ต่างด้าว

ตลาดนัดแรงงาน

บริหารเกี่ยวกับการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

อ่านต่อ

คนหางาน งานหาคน

DOE JOB

ค้นหาตำแหน่งงาน และสมัครงาน

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระวัง!! ถูกนายหน้าจัดหางานชาวต่างชาติร่วมกับหญิงไทยหลอกให้ไปทำงานในเกาหลี โดยใช้วีซ่าประเภท E-7 ระวัง!! ถูกนายหน้าจัดหางานชาวต่างชาติร่วมกับหญิงไทยหลอกให้ไปทำงานในเกาหลี โดยใช้วีซ่าประเภท E-7 วันศุกร์, 01 สิงหาคม 2557 กรมการจัดหางาน เตือนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ระวังถูกสาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน ชักชวนให้เดินทางไ...
16 สิงหาคม นี้ สจก.6 จัด 16 สิงหาคม นี้ สจก.6 จัด "นัดพบแรงงาน" มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 6 จัดงาน “นัดพบแรงงาน” ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคารเอสซี พลาซ่า ชั้น 2 สถานีขนส่งผู้
แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยจะได้รับการดูแล คุ้มครองเหมือนแรงงานไทย ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเช่นกัน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยจะได้รับการดูแล คุ้มครองเหมือนแรงงานไทย ซึ่งแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบ วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 กรมการจัดหางาน ออกประกาศจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค...
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการอพยพแรงงานไทยออกจากประเทศลิเบีย การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการอพยพแรงงานไทยออกจากประเทศลิเบีย วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับบริษัทจัดหางาน จำนวน 11 บริษัท โดยมีผู้แ...

ติดต่อกรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน

  • สายด่วน : 1694

ช่องทางติดต่อกรม

ติดต่อกรมทาง Social Networks
คุณอยู่ที่: Home