ข่าว

กิจกรรม

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเนชั่นทีวี ในประเด็น ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.)

     วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเนชั่นทีวี ในประเด็น “...

 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และเนชั่นทีวี ในประเด็น “ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.)”
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.)

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30  น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5...

นายอารักษ์  พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุม ประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.15 น. นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ณ...

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงานกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟสายเก่า (สรรพาวุธบางนา) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานร่วมแสดงความยินดีกับ นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านแรงงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2559  เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานร่วมแสดงความยินดีกับ นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านแรงงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานร่วมแสดงความยินดีกับ นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านแรงงาน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงานชั้น 9

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงานชั้น 9  ดังนี้ 1.  ประเด็น “มาตรการภายหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวแบบ MOU และการจัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางานให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงานชั้น 9
วันที่ 24 สิงหาคม 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมในพิธีปิดและมอบใบรับรอง รวมทั้งมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมในพิธีปิดและมอบใบรับรอง รวมทั้งมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 2” จำนวน 50...

นายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมในพิธีปิดและมอบใบรับรอง รวมทั้งมอบเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่  2”
วันที่ 23 สิงหาคม 2559

วีดีทัศน์

ไขข้อข้องใจกรณีว่างงาน ในรายการ สถานีแรงงาน

Embedded thumbnail for  ไขข้อข้องใจกรณีว่างงาน ในรายการ สถานีแรงงาน

วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกรมการจัดหางาน

Embedded thumbnail for วีดิทัศน์ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์จัดหางาน นำร่องหางานให้ทำแล้ว 320 คน

Embedded thumbnail for กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์จัดหางาน นำร่องหางานให้ทำแล้ว 320 คน