ข่าว

กิจกรรม

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

วันที่ 27  กรกฎาคม  2559  เวลา  10.00 น. นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551  ณ  ห้องประชุมกองนิติการ  ...

นายสุพจน์  เอี่ยมมงคลสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

กรมการจัดหางานชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว แก่จัดหางานจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่  26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว  ณ ห้องประชุม Executive Operation...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

กกจ. ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน...

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการ กองทัพเรือ...

นายสุพจน์ เอี่ยมมงคลสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในการบรรยาย ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครงานให้แก่ทหารกองประจำการ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 ดังนี้ 1. ประเด็น “มาตรการการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559”     - เวลา 13.00 น. บันทึกเทปรายการ “คุยข่าวสิบโมง”...

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ห้องทำงาน ชั้น 9
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

วีดีทัศน์

ประเด็น การไปทำงานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดส่ง

Embedded thumbnail for ประเด็น  การไปทำงานประเทศอิสราเอลโดยรัฐจัดส่ง

เตือนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Embedded thumbnail for เตือนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา

Embedded thumbnail for ประเด็น สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา